[one_third] [teaser url=“https://www.profimontcrane.sk/zeriavy/“ title=“ŽERIAVY“ src=“http://www.profimontcrane.sk/wp-content/uploads/2020/08/dvojnosnikove_mostove_zeriavy.jpg“ ]Viac info[/teaser][/one_third]

[one_third] [teaser url=“https://www.profimontcrane.sk/kladkostroje/“ title=“KLADKOSTROJE“ src=“http://www.profimontcrane.sk/wp-content/uploads/2020/08/ProfiMontCrane_obr003_t.jpg“ ]Viac info[/teaser][/one_third]

[one_third last=last][teaser url=“https://www.profimontcrane.sk/trolejove-vedenie/“ title=“TROLEJE“ src=“http://www.profimontcrane.sk/wp-content/uploads/2020/08/trolejove_kryte_vedenie_813.jpg“ ]Viac info[/teaser] [/one_third]


[one_third] [teaser url=“https://www.profimontcrane.sk/ovladanie-zeriavov/“ title=“OVLÁDANIE“ src=“http://www.profimontcrane.sk/wp-content/uploads/2020/09/dialkove_ovladanie.jpg“ ]Viac info[/teaser][/one_third]

[one_third] [teaser url=“https://www.profimontcrane.sk/elektroprevodovky/“ title=“ELEKTROPREVODOVKY“ src=“http://www.profimontcrane.sk/wp-content/uploads/2020/08/inovacny_program_elektro_prevodoviek.jpg“ ]Viac info[/teaser][/one_third]

[one_third last=last][teaser url=“https://www.profimontcrane.sk/frekvencne-menice/“ title=“FREKVENČNÉ MENIČE“ src=“http://www.profimontcrane.sk/wp-content/uploads/2020/08/frekvencne_menice_pre_male_vykony.jpg“ ]Viac info[/teaser] [/one_third]


   Naša firma ProfiMontCrane bola založená v roku 1990 so zameraním sa na strojárenskú výrobu. Hlavný predmet činnosti je výroba a montáž zdvíhacích zariadení. Tieto zariadenia tvoria skupinu vyhradených technických zariadení.

Pri zvyšujúcich sa požiadavkách domácich a zahraničných odberateľov je kvalita výrobkov dôležitým predpokladom pre úspešné pôsobenie na trhu. Z tohto dôvodu naša spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO.

Z technologického hľadiska do výrobkov montujeme komponenty vyrábané v krajinách EU, ktoré zabezpečujú kvalitu a technickú úroveň výrobkov.

   Našou dlhodobou víziou je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uspokojovať Vaše požiadavky a budovať dlhodobú spoluprácu.