ELEKTROPREVODOVKY

Inovačný program elektro prevodoviek

Elektro prevodovky s vysokou funkčnosťou, v ponuke vo všetkých bežných typových prevedeniach a naviac s veľkým počtom nástavieb. Program obsahuje rôzne druhy prevodoviek:

  • čelné,
  • ploché,
  • kužeľové,
  • kužeľočelné,
  • čelnešnekové.