FREKVENČNÉ MENIČE

Frekvenčné meniče pre pohony žeriavov

Emetron VFB/VFX je nová séria vysoko výkonných a pre obsluhu veľmi jednoduchých frekvenčných meničov, určených predovšetkým k dokonalej regulácii otáčok všetkých druhov asynchrónnych motorov. Technológia regulácie frekvencie je založená na bezprostrednom riadení točivého momentu motora.

Vďaka tejto technológii firmy Emotron je u meničov možno podstatne zvýšiť maximálny točivý moment a umožniť prevádzku väčšiny pohonov bez použitia otáčkovej spätnej väzby.

Neobyčajne vysoký brzdný moment je práve tak možný ako presne riadený rozbeh a brzdenie. Množstvo nových funkcií zlepšuje komfort ovládania a rozšíruje možnosti použitia meničov.

EL-FI 20 inteligentná ochrana zaťaženia motorov

EL-FI 20 je digitálny hľadač zaťaženia, ktorý meria zaťaženie priamo na prívodnom káble k asynchronnému motoru. Okamžitý výkon na hriadeli motora sa vyhodnocuje špecialnou metódou vyvinutou firmou EMETRON, ktorá zohľadňuje ako výkon motora tak aj jeho straty.

 

Frekvenčné meniče pre malé výkony

Digiflux CF je optimálne riešenie pre reguláciu otáčok trojfázových asynchronných motorov s výkonom do 7,5 kW. Frekvenčné meniče tejto typovej rady sú vyslovene všestranné a prispôsobiteľné väčšine aplikácií. Tieto prístroje sú velmi kompaktné a jednoduché pre inštaláciu.

Frekvenčné meniče sú určené pre pripojenie k jednofázovej sieti 230 VAC (typ CF23) alebo k trojfázovej sieti 400 VAC (typ CF40).