ELEKTRICKÉ LANOVÉ KLADKOSTROJE

Konštrukcia E – jednonosníková mačka

Nosnosť do 12,5 t

 • kompaktná konštrukcia pre pojazd po spodnej prírube,
 • dva priame pohony pre pojazdové ústrojenstvo s krytými prevodmi,
 • pozajdové ústrojenstvo mačky nastaviteľné na rôzne šírky príruby.

Konštrukcia U – jednonosníková mačka pre väčšie nosnosti

Nosnosť do 25 ton.

 • môže sa použiť u jednokoľajových dráh s obvyklými nosníkmi z valcovaných profilov,
 • pozajzdové ústrojenstvo mačky s priamym pohonom a krycím prevodom.

Konštrukcia DQA – dvojnosníková mačka s nízkou stavebnou výškou

Nosnosť do 40 ton.

 • extrémne nízka konštrukcia,
 • garantované dosadnutie na štyri kolesá klbovým pripojením nosníka pojazdového ústrojenstva,
 • dva priame pohony pre pojazdové ústrojenstvo mačky.

Konštrukcia Z – dvojnosníková mačka s dvojitým zdvíhacím ústrojenstvom

Nosnosť do 80 ton.

 • garantované dosadnutie na štyri kolesá klbovým pripojením nosníka pojazdového ústrojenstva,
 • dva priame pohony pre pojazdové ústrojenstvo mačky,
 • servisná plošina.

Elektrické kladkostroje typu „BT“

Nosnosť do 10 ton.

 • Výška zdvihu (m): 6 – 24
 • Rýchlosť zdvihu (m/min): 4 – 8
 • Rýchlosť pojazdu (m/min): 20
 • Lanovanie: 2/1, 4/1.
 • Nevýbušné prostredie: (Ex)d IIB T4

Elektrické kladkostroje typu „T“

Nosnosť do 16 ton.

 • Výška zdvihu (m): 5 – 72
 • Rýchlosť zdvihu (m/min): 4 – 32
 • Rýchlosť pojazdu (m/min): 8 – 32
 • Lanovanie: 1/1, 2/1, 4/1, 2/2, 4/2.

Elektrické kladkostroje typu „M“

Nosnosť do 63 ton.

 • Výška zdvihu (m): 4,5 – 80
 • Rýchlosť zdvihu (m/min): 3 – 24
 • Rýchlosť pojazdu (m/min): 15 – 37
 • Lanovanie: 1/1, 2/1, 4/1, 2/2, 4/2, 8/2.

Elektrické kladkostroje typu „MC“

Nosnosť do 100 ton.

 • Výška zdvihu (m): 5 – 96
 • Rýchlosť zdvihu (m/min): 0,6 – 15
 • Rýchlosť pojazdu (m/min): 20
 • Lanovanie: 1/1, 2/1, 4/1, 8/1, 2/2, 4/2, 8/2.