TROLEJOVÉ KRYTÉ VEDENIE – IZOLOVANÉ

Trolejové kryté vedenie – Program 812

Použitie: stredne veľké žeriavové zariadenia, preprava osôb, stredne veľké špecialne zariadenia.

Tvary: V prevedení ako hliníková koľajnica s nerezovým povrchom podľa patentovaného postupu, jednopolový držiak koľajníc ako štandard pre univerzálne upevnenie a kompaktný držiak koľajníc s rôznym počtom pólov, k použitiu pre priame vedenie, možnosť vyhrievania.

Možnosť nasadenia: vnútorná a vonkajšia.

Prevedenie: priame a zakryvené.

Trolejové kryté vedenie – Program 813

Použitie: veľké žeriavové zariadenia, preprava osôb, špecialne zariadenia.

Tvary: V prevedení ako hliníková koľajnica s nerezovou klznou plochov podľa patentovaného postupu, jednopolový držiak koľajníc pre univerzálne upevnenie, možnosť vyhrievania.

Možnosť nasadenia: vnútorná a vonkajšia prevádzka.

Prevedenie: priame a zakryvené.

Trolejové kryté vedenie – Program 815

Použitie: elektrické podvesné dráhy, krúžkové zberače.

Tvary: vysoko kompaktný systém so vzdialenosťou pólov/fázou 12 alebo 14 mm. Sponkové alebo prišrubovatelné držiaky koľajníc rôzneho počtu pólov pre úsporné a univerzálne upevnenie na nosné profily.

Možnosť nasadenia: vnútorná prevádzka.

Prevedenie: priame a zakryvené.

Trolejové kryté vedenie – Program 842

Použitie: štandartné žeriavy, elektrické podvesné dráhy, regalové zakladače, systémy pre vybavenie pracovísk.

Tvary: až 5 pólov / 7 pólov, individuálne pripevnenie podľa požiadaviek, rôzne spojovacie systémy prispôsobené montážnym a prevádzkovým podmienkam.

Možnosť nasadenia: vnútorná a vonkajšia prevádzka.

Prevedenie: priame a zakryvené.