Naša firma ProfiMontCrane bola založená v roku 1990 so zameraním sa na strojárenskú výrobu. Hlavný predmet činnosti je výroba a montáž zdvíhacích zariadení. Tieto zariadenia tvoria skupinu vyhradených technických zariadení.

Pri zvyšujucich sa požiadavkách domácich a zahraničných odberateľov je kvalita výrobkov dôležitým predpokladom pre úspešné pôsobenie na trhu. Z tohto dôvodu naša spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO.

   Z technologického hľadiska do výrobkov montujeme komponenty vyrábané v krajinách EU, ktoré zabezpečuju kvalitu a technickú úroveň výrobkov.

   Nosným výrobným programom spoločnosti ProfiMontCrane je výroba zdvíhacích zariadení a žeriavových dráh v sortimente konštrukčného riešenia.

   V oblasti inovácie pôvodných výrobkov zabezpečujeme:

   Prehľad výrobkov: